Gói Cơ bản

Giải pháp tuyển dụng toàn diện phù hợp cho mọi nhu cầu cơ bản của doanh nghiệp. Miễn phí sử dụng.
Basic pack price, bravoTALENTS pricing

0
 


 • Tạo 1000 hồ sơ ứng viên mới
 • Tải lên số lượng lớn hồ sơ ứng viên có sẵn
 • Lên kế hoạch và phân công lịch phỏng vấn
 • Hiển thị tự động lịch trình và sự kiện
 • Tích hợp nhiều biểu mẫu phỏng vấn, email có sẵn
 • Tư vấn/ Hỗ trợ qua mail

Gói Khởi nghiệp

Thanh toán linh hoạt
Startup pack price, bravoTALENTS pricing

549.000
mỗi vị trí đăng tuyển


 • Tất cả tính năng từ Gói Cơ bản
 • Truy cập tối đa 3 tài khoản
 • Không giới hạn số lượng ứng viên
 • Tự động sàng lọc ứng viên theo nhu cầu tuyển dụng
 • Truy cập bảng đăng tuyển của bravoTALENTS
 • Tạo và đăng việc lên các trang tuyển dụng như: Vietnamworks, ITViet, Indeed và các trang tương tự

Gói Tiêu chuẩn

Cho các doanh nghiệp với nhu cầu tuyển dụng giới hạn.
Standard pack price, bravoTALENTS pricing
Số lượng vị trí tuyển dụng mỗi tháng

4 50 4

1.976.000‬
mỗi tháng


 • Tất cả tính năng từ gói Khởi nghiệp
 • Không giới hạn tài khoản truy cập
 • Đăng tuyển từ 4 vị trí/ tháng
 • Tích hợp vào email của doanh nghiệp
 • Hỗ trợ ưu tiên

Gói Doanh nghiệp

Tính năng toàn diện về quản lý nhân sự cho bất kì doanh nghiệp.
Enterprise pack price, bravoTALENTS pricing

Liên hệ


 • Tất cả tính năng từ Gói Tiêu chuẩn
 • Tùy chỉnh nâng cao khi đăng tuyển
 • Tích hợp tính năng xác thực một lần
 • Tìm nguồn ứng viên từ các trang mạng xã hội
 • Phân quyền truy cập
 • Quản lý truy cập chuyên dụng