HOW TO USE
Sử dụng bravoTALENTS
Ver Line

Đăng tin tuyển dụng

Đầu tiên, tạo tài khoản đăng nhập và điền đầy đủ thông tin về doanh nghiệp của bạn. Sau đó đưa ra các yêu cầu cụ thể về vị trí muốn tuyển dụng. Nhà tuyển dụng sẽ nhận được thông báo khi có ứng viên nộp đơn, bao gồm hồ sơ, tin nhắn, và các hoạt động liên quan.

Ứng viên có thể chọn nộp đơn qua trang tuyển dụng hoặc email của bravoTALENTS. Các vị trí tuyển dụng sẽ được hiển thị trên các trang mạng xã hội cũng như các công cụ tìm kiếm, giúp tăng khả năng tiếp cận ứng viên và tỷ lệ ứng tuyển.

Content Picture
Ver Line

Cấu trúc lại quy trình tuyển dụng

Nhà tuyển dụng được toàn quyền giám sát và quyết định quy trình tuyển dụng của doanh nghiệp mình trong thời gian thực. Điều này giúp họ biết rõ những ứng viên đã hoàn tất hoặc đang trong quy trình tuyển dụng.

Các ứng viên cũng sẽ được biết khi đơn ứng tuyển của mình đã nộp thành công hay chưa trước khi nhà tuyển dụng đưa ra quyết định.

Content Picture
Ver Line

Quản lý hồ sơ ứng tuyển

Tính năng theo dõi và gửi thông báo ngay lập tức khi có đơn ứng tuyển giúp nhà tuyển dụng có thể tùy ý sắp xếp hồ sơ ứng viên trên cùng một hệ thống của bravoTALENTS.

Ngoài ra, hệ thống bravoTALENTS sẽ tổng hợp các nội dung trao đổi cũng như đánh giá ban đầu về ứng viên, hỗ trợ quy trình tuyển dụng hiệu quả hơn.

Content Picture
Ver Line

Sắp xếp phỏng vấn

Dựa trên nền tảng của Google và Microsoft, nhà tuyển dụng có thể lập tức lên lịch hẹn ứng viên hoặc nhận thông báo về các sự kiện sắp tới trong quá trình tuyển dụng.

Content Picture
Ver Line

Quyết định tuyển dụng

Sau khi tiến hành các thủ tục nhận việc cho ứng viên trúng tuyển, nhà tuyển dụng có thể gửi những ý kiến đóng góp, phản hồi tích cực giúp cải thiện kỹ năng và hoàn thiện hồ sơ của các ứng viên khác, đồng thời gây ấn tượng tốt với các nhà tuyển dụng sau này.

Content Picture