Liên hệ
Get in touch

Hỗ trợ

Liên hệ qua email hello@bravotalents.com

Hỗ trợ cấp doanh nghiệp

Khi nâng cấp, các doanh nghiệp sẽ được ưu tiên hỗ trợ cũng như tiếp cận đến các tính năng mới nhất của bravoTALENTS.

Thông tin công ty

BravoTALENTS được cung cấp bởi:

Công ty Inner Values
Số 16 Raffles Quay
#33-03
Tòa nhà Hong Leong
Singapore (048581)

Mã số đăng ký: 201733676N

Giám Đốc Điều Hành: Nhung Nguyễn