Giải pháp tuyển dụng tối ưuKết nối ứng viên và công ty.

Tìm và thu hút ứng viên phù hợp
với hệ thống quản lý tuyển dụng tiên tiến nhất.

Chúng tôi có thể giúp

bravoTALENTS là một công cụ hỗ trợ quy trình tuyển dụng dựa trên việc sàn lọc ứng viên thông qua kỹ năng và trình độ chuyên môn

bravoTALENTS-we are here to help

Thu hút, đánh giá & tuyển dụng ứng viên phù hợp nhất trên một nền tảng duy nhất

Cá nhân hóa trang tuyển dụng

Với bravoTALENTS, các doanh nghiệp có thể tạo các trang tuyển dụng độc đáo và nổi bật. Từ đó các tin tuyển dụng sẽ trở nên thu hút với các ứng viên tiềm năng trên các trang mạng xã hội, các trang tuyển dụng phổ biến và các công cụ tìm kiếm như Google hoặc Bing.

bravoTALENTS, create-stunning-career-pages

Phân tích và đánh giá chuyên sâu ứng viên

BravoTALENTS hỗ trợ kết nối nhà tuyển dụng với các ứng viên phù hợp. Thông qua đó, các doanh nghiệp sẽ cắt giảm 20% thời gian tuyển dụng. Với hệ thống phân tích và đánh giá chuyên sâu các kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn của ứng viên, bravoTALENTS giúp nâng cao năng suất và tính hiệu quả trong quá trình tuyển dụng.

bravoTALENTS, understand-your-candidates

Mở rộng mạng lưới ứng viên

Tương tác với tất cả ứng viên để phát triển mạng lưới ứng viên tiềm năng. Kết nối các ứng viên mới thông qua công cụ tìm kiếm của Bravo Talent và các nguồn cung ứng xã hội.

bravoTALENTS, expand-your-talent-pool

Chủ động trong quy trình tuyển dụng

Service-Picture

Đăng tin
tuyển dụng

Service-Picture

Xây dựng quy trình
tuyển dụng

Service-Picture

Quản lý hồ sơ
ứng viên

Service-Picture

Xếp lịch
phỏng vấn

Service-Picture

Tuyển dụng
ứng viên